Artykuły
Artykuły

ARTYKUŁY

DLACZEGO MY?

      Forkas PRO Accounting jest firmą lokalną na rynku trójmiejskim, która powstała z myślą o podmiotach gospodarczych, chcących

skorzystać z zalet outsourcingu w zakresie usług rachunkowych, podatkowych oraz kadrowo-płacowych.

 

       Posiadamy własny departament IT, który zapewnia nowoczesne, profesjonalne i innowacyjne rozwiązania software’owe dostosowane do wymogów obowiązującego prawa podatkowego i bilansowego. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo prawne gwarantowane polisą ubezpieczeniową OC oraz kierujemy się zasadami etyki zawodu księgowego.

 

    Proponujemy indywidualną, partnerską formę współpracy, dostosowując zakres usług do Państwa potrzeb i wymagań. Wiemy jak ważna jest terminowość i czas w rozwoju biznesu, dlatego dbamy, by mieli Państwo ciągły dostęp do bieżących danych oraz deklarujemy odbiór dokumentów we wskazanym miejscu. Przekazując nam kompetencje decyzyjne w zakresie sposobów realizacji zleconych zadań, będziecie Państwo mogli skoncentrować się na prowadzeniu i rozwijaniu swojej działalności. Pomożemy Państwu zrealizować cele strategiczne firmy i wyręczymy w kontaktach z organami Skarbowymi i ZUS. Usługi Forkas PRO Accounting to nowa jakość informacji, które umożliwią Państwu zoptymalizować poziom kosztów oraz zwiększyć rentowność i efektywność działania przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do współpracy

Zespół Forkas PRO Accounting

DOŁĄCZ DO NAS!
DOŁĄCZ DO NAS!
30 grudnia 2016
Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę. Transakcja objęta odwrotnym obciążeniem zwalnia podatnika dostarczającego towar lub świadczącego usługę z obowiązku zapłaty podatku VAT. W konsekwencji sprzedawca wystawia fakturę sprzedaży bez podatku VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie” oraz sporządza deklarację VAT-27. Natomiast podmiotem zobowiązanym do naliczenia należnego podatku VAT jest nabywca, który jednocześnie zachowuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu zakupu. Warunki...
29 grudnia 2016
Od 01 stycznia 2017 roku nastąpi obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do 15.000,00 zł. Nowe przepisy mają zastosowanie do transakcji zawartych od 01 stycznia 2017 roku.   Wymóg dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego   Zgodnie ze znowelizowanym art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą następują za pośrednictwem rachunku...
30 czerwca 2016
Czym jest jednolity plik kontrolny? Jednolity plik kontrolny (JPK) jest zbiorem danych na temat operacji gospodarczych za dany okres, generowanych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport w ustandaryzowanym układzie i formacie do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Przekazywanie JPK może odbywać się za pomocą informatycznych nośników (np. płyta DVD) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem bezpieczeństwa i wiarygodności danych.   Zakres jednolitego pliku kontrolnego (JPK): Zakres...

Designed by: Forkas